Üldehitustööd

Tänaseks on suurem osa ehitustöid ühendatud ühe mõiste all - üldehitustööd. Need tööd sisaldavad ehitusobjektide kompleksset teenindamist kõikidel etappidel, alustades projekti loomisest ja projektidokumentatsiooni kooskõlastamisest ning lõpetades insenerikommunikatsioonide toomisega hooneni. Üldehitustööd e. ehitus "võtmed kätte" on väga populaarne, kuna kompleksne lähenemine suuremale osale monteerimistöödele on tellijale odavam, kui erinevate täitjate otsimine, sealjuures saavad üldehitustööd valmis lühema ajaga.

Üldehitustööde alla kuulub terve hulk erinevaid töid, sh projekteerimine, objekti ettevalmistus ja püstitamine, selle viimistlemine, sisustamine ja edaspidine hooldus. Sõltuvalt kasutatud materjalidest, tehnoloogilisest eripärast ja teenindavatest konstruktsiooni elementidest jagunevad üldehitustööd mitmeks põhiliigiks.

Mis kuulub üldehitustööde alla? Tänapäeval mõistetakse ehitusturul selle all eelkõige:

 • geodeetilisi töid;
 • inseneri- ja projekteerimistöid;
 • ettevalmistustöid;
 • mulla- e. nulltsükli töid;
 • betoontöid (vundamendid, seinad, kolonnid, vahelaed, põrandad);
 • monteerimistöid (r/b paneelid, metallkonstruktsioonid, mitmekihilised paneelid);
 • kommunikatsioonide ehitamist (kanalisatsioon, vesitorustik, soojustrass);
 • müüritöid
 • fassaaditöid
 • katusetöid
 • keevitustöid
 • elektrimonteerimistöid
 • viimistlustööd

Tegelikult on geodeetilised ning inseneri- ja projekteerimistööd omavahel tihedalt seotud, kuna ilma geodeetilise mõõdistuseta on võimatu ehitusplaani koostamine. Ka projekti dokumentatsiooni on võimatu järgida, kui ei ole täpseid eitusobjekti geodeetilisi andmeid. Nn nulltsükli tööd ja ettevalmistustööd on sama tihedalt seotud: kraavide kaevamist, vundamendi ehitamist ja pinnase tihendamist ei saa teostada ilma ehitusplatsi ettevalmistuseta, prügi väljaveota, vanade hoonete demonteerimiseta või ajutiste insenerivõrkude ja teede ehitamiseta.

Seega nõuab mistahes hoone või ehitise püstitamine kompleksset lähenemist. Seetõttu nimetatakse objektide taolist teenindamist üldehitustöödeks. Peale eelnimetatud tööde kuuluvad täistsükli tööde hulka hoonete vahetu monteerimine ja lõppviimistlemine, millel tuleks põhjalikumalt peatuda.

Üldehitustöödeks on ka ehituse lõppetapp, st müüride ladumine või tulevase hoone elementide monteerimine. Kivitööd on hoonete ehitamine gaasbetoon-, vahtbetoonplokkidest, telliskivist ning fassaadi viimistlus dekoratiivkividega. Betoonitööd eeldavad hoone monoliitkonstruktsioonide, sh vahelagede loomist ning armatuurtöid ja raketise ehitamist.

Monteerimistöid teostatakse peamiselt metallist valmistatud koostekonstruktsioonide detailidega. Peale selle sisaldavad monteerimistööd fassaadi-, viimistlus-, isoleerimis- ja katusetööde kogu spektrit, sh valmis hoone heakorrastamist enne selle üleandmist kasutusse.

Sageli nimetatakse üldehitustöid peatöövõtuks, aga arendamisega tegelevat ettevõtet - peatöövõtjaks. Peatöövõtu tellimine ühelt firmalt on mugav ja kasulik, kuna nii vastutab kõigi ehitusetappide eest vastutav täitja, aga tellija hoiab kokku aega ja raha!