Betoonitööd

Tegutseme selles valdkonnas juba mitu aastat ning teame, et betoonitööd on ehituse olulisim etapp. Nende kvaliteedist sõltub edaspidi kogu ehitise või hoone vastupidavus. Asjatundlikult teostatud betoonitööd on töö- ja ajamahukad. Need nõuavad oskusi ja laialdasi teadmisi alates teoreetilisest baasist ning lõpetades praktiliste, aastatega omandatud kogemustega. Omades erinevate betoonkonstruktsioonide ehitamise kogemust - alates keerukatest vundamentidest, tugiseintest, liiklussõlmedest ja tunnelitest kuni dekoratiivaedadeni ja keerdtreppideni - väidame julgelt, et meie konstruktsioonide kvaliteet on kontrollitud ajaga. See annab meile alust uskuda, et oleme usalduse ära teeninud!

Vundament

Vundamendi kvaliteedist sõltub kogu ehitatava maja vastupidavus ja eluiga, selle vajumise ühtsus ning järelikult erinevate pragude ja killendite puudumine konstruktsioonis. Reeglina paneb vundamendi liigi paika projekteerija sõltuvalt paljudest lähteandmetest. Enimlevinud on:

  • Lintvundament - see kujutab endast armeeritud betoonlinti, mis toetab konstruktsiooni kandeelemente. Sobib kerghoonete püstitamiseks stabiilsele pinnasele.
  • Monoliitvundament - valatud plaat liivapadjal. Universaalne, sobib suurepäraselt ebastabiilsele pinnasele.
  • Rostvärk - vai- või postvundamendi ülemine osa, mis jaotab ehitise kandeelementide koormuse. Reeglina on see maa sisse kaevatud vaiadele toetuv raudbetoonraam hoone kandvate seinte all.

Seinad ja sambad

Peale oma põhifunktsiooni - ruumi jaotamise ja vahelagede toetamise – täidavad need hoone "skeleti" rolli, st annavad hoonele vajaliku painde- ja väändekindluse. Eriti olulised on nende püstitamisel asjatundlik raketise ehitamine ja õige betoonisegu valamise skeem.

Vahelaed

Erinevalt monteeritavatest vahelagedest on monoliitvahelaed vastupidavamad ja ajas kestvamad, ning, mis on ühiskondlike hoonete ehitamisel eriti tähtis, tagavad parema korrusevahelise tulepüsivuse. Samuti võib monoliitvahelaed ehitada vahetult sammastele, mis tagab suurema vabaduse ruumi kujundamisel (päevakohane nt, kontorihoonete puhul).