Maleva 18, Tallinn

Byggnation av flerbostadshus med social betydelse – betongarbeten och installation av betongelement.