Kilterinkuja 6-8-10, Vantaa

Skyddsrum som del av källaren i en ny byggnad.

Betongvolym ca 120 m3