HELEN Salmisaari Power Plant, Helsinki

Byggande av en ny värmeanläggning för värmecentralen HELEN i Salmisaari, Helsingfors – betong- och monteringsarbeten