Gustav Adolf Gymnasium, Tallinn

Rekonstruktion av interna lokaler, uppförande av en ny tillbyggnad och utvändiga betongarbeten