Underhåll

Den här delen av vår verksamhet omfattar en rad olika tjänster för underhåll och förstärkning av befintliga betongkonstruktioner:

 • mekanisk rengöring av ytor;
 • kemisk rengöring och behandling av ytor;
 • åtgärdande av sprickbildning och andra ytskador med olika högteknologiska blandningar;
 • utanpåliggande armeringssystem;
 • förstärkning av konstruktioner genom djupinjektering.

Väderpåverkan och aggressiva yttre faktorer får betongytor att ljusna eller mörkna eller bli fläckig med tiden. Betongytor kan även börja flagna på grund av slagbelastning eller användning av betong med sämre kvalitet. Armeringsjärn som har blivit synliga börjar rosta och bildar fula rostfläckar på ytan. Betongytan kan även utsättas för moss- och mögelangrepp, graffiti, sprickbildning mm.

Vårt företag har en lång erfarenhet av bekämpning av sådana angrepp. Med användning av de senaste medel uppnår vi bästa möjliga resultat till minsta möjliga kostnad.

En separat tjänst som vi erbjuder är utanpåliggande armering och tätning av armerade betongkonstruktioner genom injekteringsmetoden.

Förstärkning av byggkonstruktioner omfattar en rad olika åtgärder i syfte att ge konstruktionen:

 • Ökad bärförmåga;
 • Ökad styvhet;
 • Ökad motståndskraft mot sprickbildning samt andra egenskaper som är viktiga för en fortsatt användning av konstruktionen.

Oftast föregås förstärkande åtgärder av nödvändiga reparationer på konstruktionen. Med tiden har vi skaffat oss en bred kompetens inom olika metoder för konstruktiv förstärkning. Metodvalet görs från fall till fall utifrån de förhållanden som måste beaktas vid reparation och förstärkning av den aktuella byggkonstruktionen. DM Alliance förbättrar aktivt sina metoder för konstruktiv förstärkning och använder dem som i praktiken har visat sig vara de bästa och modernaste.

Vi erbjuder förstärkning av följande byggkonstruktioner:

 • stolpar, pelare, pyloner, pelarkonsoler;
 • balkar, tvärbalkar;
 • massiv-, hål- och ribbjälklag;
 • öppningar;
 • armerade betongväggar.
Service

Strukturlimning av konstruktioner genom injekteringsmetoden innebär att en återställande injekteringsmassa sprutas in i konstruktionen genom förborrade hål och ett injekteringssystem som förs in i konstruktionsstommen. Injektering med specialanpassad injekteringsmassa utförs för åtgärdande av de inre defekter som har uppstått i konstruktionen på grund av undermåligt utförd gjutning, negativ miljöpåverkan eller mekanisk belastning.

För att ge armerade betongkonstruktioner i hus och byggnader ökad bärförmåga används oftast traditionella förstärkningsmetoder, som t.ex. anläggning av ett extra betongskal. Den metoden medför dock en rad nackdelar – genom ökning av konstruktionens yttre mått, vikt och belastning på de underliggande konstruktionerna. Dessutom är det mycket tids- och arbetskrävande.

Ett alternativ till användning av betongskal är att förstärka konstruktionen med kolfiberbaserade kompositmaterial. Användning av förstärkande kolfibermaterial och element gör det möjligt att på kort tid öka konstruktionernas hållfasthet 1,5-2 gånger.

Service 2 Service 3

Med en bred erfarenhet från användning av kolfiberbaserade kompositmaterial kan våra specialister lösa även de svåraste uppgifterna inom återställning och förstärkning av armerade betongkonstruktioner.