Monteringsarbeten

Montering av byggnadsstommen är en sammanhängande process där prefabricerade stolpar, balkar, väggar, våningsavskiljande bjälklag och trappelement monteras ihop i en ordningsföljd som ger stommen nödvändig styvhet och stabilitet. Monteringsföljden beslutas från fall till fall i ett utförandeprojekt och utifrån uppsättningen av monteringsredskap. För bästa slutresultat strävar vi alltid efter högsta möjliga monteringshastighet utan att kvaliteten blir lidande. Det uppnås genom en detaljerad planering av monteringsarbeten och en optimal fördelning av arbetsstyrkan.

Bland dagens industriella stadsbyggen finns det knappt någon byggprocess som inte innefattar svetsarbeten. Det är föga förvånande med tanke på att många konstruktioner innehåller stålelement som behöver sammanfogas. Svetsning är en säker och väl beprövad metod. Framförallt är svetsförband mycket hållfasta och har en mycket lång livslängd, om de är teknologiskt korrekt utförda. Svetsning gör det möjligt att framställa produkter och konstruktioner med olika svårighetsgrad, vilket inte alltid är möjligt vid användning av andra vanligt förekommande förband. Dessutom låter svetsning att färdigställa bygget snabbare, vilket är extra viktigt vid kortare leveranstider. Det bör även noteras att med hjälp av svetsning kan åtgången av metall för konstruktionstillverkning minskas avsevärt, vilket innebär en direkt kostnadsbesparing utan att påverka kvaliteten.

Vi har allt som behövs för genomförande av nödvändiga monteringsarbeten oavsett svårighetsgrad – från kvalificerade specialister till modern utrustning.