Betongarbeten

Efter ett flertal aktiva år i branschen kan vi med säkerhet säga att betongarbeten är den viktigaste etappen av bygget. Kvaliteten av dessa är avgörande för hela byggnadens stabilitet och livslängd. Yrkeskunnigt utförda betongarbeten är en arbets- och tidskrävande process. Den kräver stor skicklighet och ett brett kunnande, från de teoretiska grunderna till praktisk erfarenhet samlad under en lång verksamhet. Med beprövad erfarenhet av mycket olika betongkonstruktioner – från avancerade husgrunder, stomväggar, trafikplatser och tunnlar till dekorativa inhägnader och spiraltrappor – kan vi tillförsäkra att våra konstruktioners kvalitet håller för tidens tand. Det förstärker vår tro att vi förtjänar förtroende!

Husgrunden

Husgrundens kvalitet är avgörande för hela husets stabilitet och livslängd, det hjälper att undvika ojämna sättningar som orsakar sprickor och försvagningar i konstruktionen. Som regel bestäms husgrundens utförande av projektören utifrån många olika utgångsparametrar. De vanligaste typerna är:

  • Krypgrund – bestående av en armerad betongmur som stöder upp konstruktionens bärande element. Den är lämplig för uppförande av lätta byggnader på stabilt underlag.
  • Platta på mark - en gjuten platta på ett kapillärbrytande skikt av till exempel sand. En universell lösning som passar utmärkt för mindre stabila underlag.
  • Plintgrund eller stolpgrund – med en regelram ovanpå som tar upp och fördelar lasten från byggnadens bärande element. Oftast är det en armerad betongram, placerad under husets bärande vägar, som vilar på nedgrävda plintar.

Väggar och stolpar

Förutom sin primära funktion – som rumsfördelare och stöd till mellanbjälklagen – fungerar dessa även som husets ”skelett” och ger byggnaden nödvändig böj- och styvhållfasthet. Vid uppförande av dessa är det extra viktigt med korrekt utförd formsättning samt gjutning med rätt betongblandning.

Mellanbjälklag

Till skillnad från monterbara mellanbjälklag har monolitiska, d.v.s. gjutna mellanbjälklag större hållfasthet och längre livslängd, vilket är extra viktigt för offentliga byggnader med bättre brandmotstånd mellan de olika våningsplanen. Dessutom kan gjutna mellanbjälklag byggas direkt på bärande stolpar som lämnar större frihet vid senare rumsplanering (kan vara aktuellt t.ex. vid planering av kontorsbyggnader).