Yleisrakennustyöt

Nykyään paljon käytetty käsite yleisrakennustyöt käsittää hyvin suuren osan rakennustöistä. Nämä työt sisältävät rakennuskohteiden kokonaispalvelut kaikissa vaiheissa alkaen rakennussuunnitelman laatimisesta ja asiakirjojen hyväksymisestä aina lvv-verkkojen ja sähköliitäntöjen rakentamiseen. Yleisrakentaminen tai rakentaminen niin kutsutulla avaimet käteen periaatteella on tullut hyvin suosituksi, koska integroitu lähestymistapa on suurimmassa osassa asennus- ja rakennustehtäviä tilaajalle huomattavasti edullisempi verrattuna siihen, että pitäisi etsiä monta eri urakoitsijaa. Lisäksi yleisrakennustyöt valmistuvat siinä tapauksessa huomattavasti nopeammin.

Yleisrakennustyöt muodostuvat hyvin monenlaisista töistä ja koostuvat rakennussuunnittelusta, kohteen valmistelusta ja alustavista töistä, sen viimeistelystä, järjestelystä ja jatkohuollosta. Yleisrakennustyöt jaetaan useisiin perustyyppeihin käytettävien materiaalien, töiden teknisen luonteen ja rakennuselementtien mukaan.

Yleisrakennustöinä pidetään nykyään seuraavia tehtäviä:

 • maanmittaus
 • suunnittelutyöt
 • valmistelu
 • maanrakennustyöt
 • betonityöt (perustukset, seinät, pylväät, sisäkatot, lattiat)
 • asennustyöt (teräsbetonielementit, metallirakenteet, sandwich-elementit)
 • lvv-linjojen rakentaminen (viemäröinti, vesi- ja lämmitysputket)
 • muuraustyöt
 • julkisivutyöt
 • kattotyöt
 • hitsaustyöt
 • sähköasennustyöt
 • viimeistelytyöt

Maanmittaus- ja suunnittelutyöt ovat erottamattomia, koska ilman asianmukaisia maanmittaustöitä ei voida laatia rakennussuunnitelmaa. Toisaalta taas rakennussuunnitelmaa ei voida noudattaa ilman tarkkoja ja tarkastettuja maanmittaustuloksia. Myös maanrakennustyöt ja valmistelutyöt ovat yhtä lailla keskenään sidoksissa: kaivutöitä, perustusten rakentamista ja vesieristystöitä ei voida tehdä ilman rakennustontin puhdistamista, roskien poistamista ja vanhojen rakennuksien purkamista tai tilapäisten lvv-verkkojen ja teiden rakentamista.

Minkä tahansa rakennuksen rakentaminen edellyttää siis kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja siksi monenlaisia rakennustöitä käsittävästä työstä käytetäänkin usein nimitystä yleisrakennustyöt. Edellä mainittujen lisäksi yleisrakentamisen piiriin kuuluvat myös rakennusten välitön rakentaminen (pystyttäminen) ja niiden viimeistely, johon tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota.

Yleisrakennustöihin kuuluvat myös seinien muuraus tai niiden kokoaminen elementeistä. Kivitöillä tarkoitetaan rakennuksen rakentamista kevytbetoni- ja vaahtobetoniharkoista ja tiilestä sekä julkisivutöiden tekemistä koristekivillä. Betonitöihin kuuluvat rakennuksen betonivaluelementtien valmistaminen ja myös sisäkattojen betonivalu sekä teräsvahvikkeiden ja muottien valmistus.

Asennustyöt sen sijaan tehdään koottavien rakenteiden valmiselementtejä kokoamalla, ja useimmiten tällaiset rakenteet ovat metallirakenteita. Sen lisäksi asennustöitä ovat erilaiset julkisivutyöt sekä viimeistely-, eristys- ja kattotyöt, eli pystytetyn rakennuksen viimeistelyyn tarvittavat työt ennen sen käyttöönottoa.

Yleisrakennustöistä käytetään useimmiten pääurakoinnin käsitettä ja niiden toteuttajasta nimitystä pääurakoitsija. Töiden tilaaminen yhdeltä pääurakoitsijalta on useimmiten mukavinta ja edullisinta, koska tilaaja voi luovuttaa kaikkien rakennusvaiheiden valvonnan yhdelle vastaavalle toimijalle ja säästää sillä tavalla aikaa ja rahaa.