Võsa 1, Pirita

Kaksikerroksisen omakotitalon teräsbetonirakenteiden ja julkisivun rakentaminen. Monimutkaisuutta lisäsi se, että teräsbetonijulkisivuun tehtiin puuta jäljittelevä struktuuripinta itsetiivistyvästä betonista, johon lisättiin pigmenttiä