Tartu mnt., Harjumaa

Vainun jalankulkusillan rakentaminen Tartonmaantiellä 36 km Tallinnasta

Betonin määrä 320 m³