Erika 13, Tallinna

Asuintalon teräsbetonirakenteiden rakentaminen

Betonin määrä 1 200 m³